بایگانی دسته‌ی: آموزشی

معرفی یک تکنیک قدرتمند برای جلب محبت. (قرار گرفتن در کانون قلب دیگران)

ریحانه خانم بعد از سالها زندگی متوجه شد که چرا دیگران باهاش بامحبت رفتار نمی‌کنند او دلش میخواست تکنیک جلب محبت دیگران را بدست بیاورد هر بار به صورت سعی و خطا رفتارهایی را انجام میداد تا دیگران او را دوست داشته باشند. ولی اوضاع بدتر میشد و هیچ جلب محبتی از دیگران نمی‌دید تا […]

به اشتراک بگذارید