Servatresalat

با یاد خالق استعداد آفرین، سلام بر شما دانشجوی عزیز و نماینده خدا بر زمین خیلی خوش آمدید به دوره ای که با شناخت استعدادتون میتونید در مسیر رسالت الهی تون پا بگذارید و پول و ثروت را در زندگی تون خلق کنید در مقدمه که پاسخ به سوال 97 بود به این نکات اشاره … ادامه خواندن Servatresalat