محصول درخواست صحیحم

موضوعات مهمے که در دوره درخواست توضیح داده شده است

۱؛ همیشه شما در حال درخواست دادن به جهان و خداوند هستید، از نمادے ترین حالتش درخواست هایے است که از خداوند مے خواهید تا درخواست هایے که با برخورد به مشکلات درون شما ایجاد مے شود

جالب اینجاست که تمام درخواست هاے شما هم اجابت مے شوند ولے متاسفانه ۹۹ درصد آدم ها اشتباه درخواست مے کنند.

به جاے اینکه تمرکز کنند که چه چیزے را مے خواهند دقیقاً تمرکز می‌کنند روے مشکلاتے که دارند. نغ میزنند ، شکوه و گلایه می‌کنند، عصبانے مے شوند در نتیجه دارند درخواست منفے مے دهند و به همین دلیل است که با برخورد و مشکلات ۹۹ درصد آدم ها مشکلات بیشترے را تجربه مے کنند .

در این بخش به شما آموزش مے دهیم که چگونه درخواست صحیح به جهان و خداوند بدهید

۲؛ موضوع بعدے درخواست دادنی

ڪ فرمول جهان شمول است که قرار است با رمزگشایے از کلام خداوند

و تجربه چندین ساله من و دانشجویان به شما آموزش داده شود.

این فرمول به مثابه فرمول آب است که H+o+o آب را براے ما خلق می‌کند قرار است به شما آموزش دهیم چگونه این فرمول را در درخواست هاے تان و خلق خواسته هایتان به کار بگیرید.

۳؛موضوع بعدے در دوره درخواست اراده و تقویت آن است

تا در زمان هایے که به مشکلات بر میخوریم توانایے کنترل خودمان را پیدا کنیم در اصل ۹۵ درصد مردم تا به مشکلے بر مے خورند به یکباره قاطے میکنند و عواقب مشکل را بررسے و با خودشان و دیگران در جنگ هستند در این قسمت تمرینے به شما آموزش داده می‌شود که توانایے کنترل احساسات تان را در هر لحظه از مشکلات زندگے پیدا کنید

فایلهاے دوره را پایین گذاشتم

ادامه دوره .. از درخواست تا صبر

﷽معرفے تکنیڪ خداوند در کسب موفقیت

?اول از صبر بگم براتون. از بچگے تا الان اگر دقت کرده باشے ما همه چیز را با صبر و استمرار و تمرین و درس و تجربه گرفتن و در نهایت رسیدن به نتیجه به دست آوردیم. از خواندن و نوشتن، راه رفتن و حرف زدن. حتے بستن بند کفش تا گذراندن دوران مدرسه و گرفتن مدارڪ آن. ولے چرا وقتے بزرگ شدیم اون اشتیاق و استمرار و صبر تبدیل به عجله شد؟ چون در کودکے دلایل بزرگے داشتیم و نتیجه‌اے را که از کارے مے خواستیم، در ذهنمان مے دیدیم. مثلاً مثل بزرگترهامون نوشتن یاد مے گیریم. راه رفتن یاد میگیریم، خواندن یاد میگیریم، مدرڪ میگیریم. پس براے کارهایمان دلیل محکمے داشتیم.

ولے وقتے بزرگ شدیم به جاے اینکه به دلایل رسیدن به اهدافمان فکر کنیم و صبر داشته باشیم و تمرین کنیم و هدف هایمان را تا انتها ادامه دهیم.

بے صبرے و رسیدن سریع به هدف را انتخاب کردیم. و بعد از چند بار ناکامے مایوس میشویم. همانا که عجله کار شیطان است.

?صبر یعنے تکامل و رشد و استمرار در مسیر و منتظر نتیجه بودن. نه اینکه دست روے دست گذاشتن. برخے آدمها به کلے معنے اصلے صبر را با حرکت نکردن و دست روے دست گذاشتن اشتباه گرفته‌اند.

? خداوند هم صبر داشته که زمین به این زیبایے را بعد از ۱۳ میلیارد سال تکامل به این شکل درآورد. وگرنه یڪ شبه جهان خلق میشد.

? ولے چه عواملے در مسیر صبر در زندگے باید مورد توجه قرار گیرند تا به مقصد اهدافمون برسیم.

?‍♂من در دوره درخواست صحیح، با توسل به سوره حمد و توکل به خداوند فرمولے را براے شما به صورت رایگان قرار دادم. ولے از این به بعد قرار است ادامه این دوره را به عنوان دوره صبر با توسل به سوره عصر و توکل بر خداوند و تمرینات قدرتمند براے شما تهیه کنم.

? اگر در دوره درخواست صحیح از جهان و خداوند، که پایه ے انتخاب اهداف و خواسته ها هستند شرکت کردے و از روند دوره و بازخورد آن راضے بودی، احتمالا میخواے که مسیر زندگے و اهدافے که دارے را هم ادامه و رشد دهید.

? دوره درخواست را که از لحاظ مادے نمے توان ارزشے براے آن قرارداد. ولے به رایگان به شما دوست عزیزم هدیه کردم. اما براے ادامه مسیر موفقیت یکے از قوانین بسیار مهمے که باید رعایت شود، پرداخت بها است.

?بهاهایے مثل: انجام تمرینات داده شده، زمان گذاشتن و غیره.

و همان طور که در دوران مدرسه بهاے لوازم تحریر و آموزش را دادیم تا سواد یاد گرفتیم.

?اما جان کلام، اگر میخواهے بهاے ادامه مسیر و دوره درخواست را در دوره صبر نیز همراه دیگر عزیزان باشے . روی شرکت در دوره بزنید ?

به امید دیدار شما. صادق دهکردی.

 

 

 

 

 

 

 

Visits: 30

به اشتراک بگذارید