بایگانی دسته‌ی: موفقیت با قوانین خداوند

مسیر درست زندگی،این یک ادعا نیست (با این کار در هر لحظه مسیر درست زندگی ات را پیدا کن)

مسیر درست زندگی

مسیر درست زندگی و قطب نمای آن همان طور که قطب نما جهت ها و قبله را نشان میدهد. در زندگی هم قطب نمایی وجود دارد که جهت و مسیر درست زندگی را نشان میدهد. این قطب نما همیشه در کنار شما است. حتما در طول زندگی به این نتیجه رسیده اید که روزهایی وجود […]

به اشتراک بگذارید

موفقیت با قوانین خداوند۲۲

بدون عبور از شب سرد و تاریک ، رسیدن به روشنی و صبح محال است.در بدترین شرایط زندگی و وقتی از همه طرف داره بهت فشار میاره شرایط ، در واقع در یک قدمی موفقیت هستی

به اشتراک بگذارید

موفقیت با قوانین خداوند21

سلام به شما عزیزان، امروز صحبت بسیار مهمی در رابطه با قدرت های ذهنی، مباحث قانون جذب دارم و این که ما چقدر میتوانیم بر این عالم تاثیرگذار باشیم و شبهاتی که ممکن است در این میان برای ما پیش آید میخواهم صحبت کنم. این ویدئو به خاطر پاسخ به سوال یکی از کاربران عزیز ما […]

به اشتراک بگذارید

موفقیت با قوانین خداوند20

شکرگزاری یا سپاسگزاری چیست؟   مقصود ما از این سوال، معنای تحت اللفظی این دو کلمه نیست؛ بلکه منظور ما، شکرگزاری در قانون جذب و موفقیت است.اینکه به دلیل دارایی‌ها و استعداد‌های خود از خداوند و زندگی سپاسگزاری کنیم، قدم مهمی را در راه قانون جذب برداشته ایم. بگذارید در مقیاس کلی به این قضیه نگاه کنیم. […]

به اشتراک بگذارید